T.C. Silivri Belediye Başkanlığı

Veteriner İşleri Müdürlüğü

TAAHHÜTNAME

Post Operatif Bakım için Hayvan Alan

Silivri Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı geçici bakımevi statüsündeki Küçük Hayvan Rehabilistasyon Merkezi'nde aşağıda özellikleri ve durumu Veteriner Hekimce belirtilmiş sahipsiz hayvanı; yine aşağıda Ad Soyad ve T.C. Kimlik No'u yazılı şahsın talebi üzerine post operatif bakım için istenmiş olup; yapılan tedavi sonrası post operatif bakımını yapacağını, her türlü tetkik ve tedavisini yaptıracağını, kurumumuzdan maddi yönden herhangi bir talepte bulunmayacağını, hayvan ölümü durumunda sonucunu bildireceğini, tedavi bitiminden sonra hayvanın ölmeyip iyileşmesi durumunda ise hayvanı bulunduğu yere bırakılmasını sağlayacağını ve son olarak hayvanın resmi ile durumu hakkındaki bilgileri Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün yazıı izni almadan; yazılı, görsel ve sosyal medyada paylaşmacayağını, paylaşması halinde ise hakkında yasal işlem yapılacağı gibi tekrar tarafına hiçbir şekilde hayvan verilmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.