T.C. Silivri Belediye Başkanlığı

Veteriner İşleri Müdürlüğü

TAAHHÜTNAME

( Hayvanı Getiren Hayvansever )

Silivri Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı geçici bakımevi statüsündeki Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezine aşağıda özellikleri ve durumu Veteriner Hekimce belirtilmiş sahipsiz hayvanı; yine aşağıda ad soyad ve T.C. kimlik no.’su yazılı şahsın Silivri ilçesi sınırları içindeki sokak hayvanını bulduğu beyanı üzerine alınmış olup; şahsın hayvanı bıraktığı andan itibaren hayvanın hastalanması, ölümü, kaçması, sahibinin tespit edilmesi halinde sahibine teslim edilmesi, sahipsiz ise 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği Kapsamında gerekli işlemlerin yapılmasından sonra bulunduğu yere bırakılması veya sahiplendirilmesi gibi herhangi bir sonuçta Silivri Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü personelini sorumlu tutmayacağını ve son olarak hayvanın resmi ile durumu hakkındaki bilgileri Veteriner İşleri Müdürlüğünün yazılı iznini almadan; yazılı, görsel ve sosyal medyada paylaşmayacağını, paylaşması halinde ve beyanın yanlış olması durumunda ise hakkında yasal işlem yapılacağını kabul ve taahhüt eder.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Kapsamında Aydınlatma Metni İşbu form/rapor kapsamında Silivri Belediye Başkanlığı’na ileteceğiniz kişisel verileriniz 6698 sayılı KVKK kapsamında öngörülen veri işleme şartlarından “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” kapsamında otomatik olmayan yollarla işlenmektedir. Ayrıntılı bilgi için https://www.silivri.bel.tr internet sitemizi ziyaret edebilir, KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre bize iletebilirsiniz.

TARİH :
HAYVANIN
TÜRÜ :
IRKI :
CİNSİYETİ :
YAŞI :
RENGİ :
GETİRİLDİĞİ YER :
MEVCUT DURUMU :
KİŞİNİN
ADI SOYADI :
ADRESİ :
TELEFONU :
T.C KİMLİK NO.SU :
İMZASI :