T.C. Silivri Belediye Başkanlığı

Veteriner İşleri Müdürlüğü

TAAHHÜTNAME

(Post Operatif Bakım İçin Hayvan Alan )

Silivri Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı geçici bakımevi statüsündeki Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde aşağıda özellikleri ve durumu Veteriner Hekimce belirtilmiş sahipsiz hayvanı; yine aşağıda ad soyad ve T.C. kimlik no’su yazılı şahsın talebi üzerine post operatif bakım için istenmiş olup; yapılan tedavi sonrası post operatif bakımını yapacağını, her türlü tetkik ve tedavisini yaptıracağını, kurumumuzdan maddi yönden herhangi bir talepte bulunmayacağını, hayvanın ölümü durumunda sonucunu bildireceğini, tedavi bitiminden sonra hayvanın ölmeyip iyileşmesi durumunda ise hayvanı bulunduğu yere bırakılmasını sağlayacağını ve son olarak hayvanın resmi ile durumu hakkındaki bilgileri Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün yazılı iznini almadan; yazılı, görsel ve sosyal medyada paylaşmayacağını, paylaşması halinde ise hakkında yasal işlem yapılacağı gibi tekrar tarafına hiçbir şekilde hayvan verilmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Kapsamında Aydınlatma Metni İşbu form/rapor kapsamında Silivri Belediye Başkanlığı’na ileteceğiniz kişisel verileriniz 6698 sayılı KVKK kapsamında öngörülen veri işleme şartlarından “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” kapsamında otomatik olmayan yollarla işlenmektedir. Ayrıntılı bilgi için https://www.silivri.bel.tr internet sitemizi ziyaret edebilir, KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre bize iletebilirsiniz.

TARİH :
HAYVANIN
TÜRÜ :
IRKI :
CİNSİYETİ :
YAŞI :
RENGİ :
GETİRİLDİĞİ YER :
MEVCUT DURUMU :
KİŞİNİN
ADI SOYADI :
ADRESİ :
TELEFONU :
T.C KİMLİK NO.SU :
İMZASI :